FolkloreClassic

Markéta Janoušková ve spolupráci s Cimbálovou muzikou Jiřího Janouška v originálním koncertním projektu na pomezí vážné a lidové hudby.

  • Spotify
  • Facebook
  • YouTube

FolkloreClassic nasadil dosti vysokou laťku především interpretační kvalitou a spontaneitou všech zúčastněných". Hudební Rozhledy

"Bravurně předneseno Markétou Janouškovou...virtuozita a hluboký hudební prožitek...FolkloreClassic nadchl obecenstvo..." Onetz.de

 Koncert propojuje dva žánry, jimž se tato interpretka na vysoké úrovni věnuje.

Na programu FolkloreClassic zazní mimořádné provedení houslových děl Janáčka, Bodorové, Smetany - velkých skladatelů, kteří byli hluboce ovlivněni lidovou hudbou, folklórem, primáši a úpravy lidových písní a melodií. Citlivě propojený janáčkovský blok ukazuje folklórní stránku osobnosti velkého skladatele v první části programu; uvedení soudobých českých a slovenských autorů ve virtuózním kontextu části druhé. V různých verzích programů FolkloreClassicu se kromě Markéty Janouškové představují i další instrumentální a pěvečtí sólisté Cimbálové muziky Jiřího Janouška, její ženský sbor či přední čeští pianisté jako klavírní doprovod.

Od prvního uvedení se FolkloreClassic představil na pódiích českých festivalů vážné hudby, ale v rámci belgického Hulacourt Art Project, který je zaštítěný proslulou klavíristkou Marthou Argerich. V letošním roce se FolkloreClassic představí na koncertních pódiích po Čechách, v Německu, Španělsku a na Slovensku.

 

FolkloreClassic se dostal finále prestižního klání Web Concert Hall Competition 2012

 

Folklórem jsem obklopená odmalička. Jako dcera primáše jsem ani jinou možnost neměla. I když mé hudební vzdělání je klasické a sama sebe považuji především za houslistku vážné hudby, ve folkloru a různých lidových souborech jsem se vždy pohybovala. Paraleru mezi těmito dvěma žánry nacházím, zvlášť v hudbě z našeho koutku Evropy, na každém kroku. O koncertu, kde by se propojovala cimbálová muzika s ‚vážným‘ houslovým výstupem jsem vždy snila. Prvním podnětem k faktické realizaci tohoto projektu mi však byla až nedávná interpretace Janáčkovy Houslové sonáty. Bytostná spjatost geniálního skladatele s hlubokou melodikou moravské písně mě okouzlila. Dalším popostrčením vpřed bylo studium historie primášské tradice v Čechách k mé absolventské práci na konzervatoři. Rozhodla jsem se, že pro mě nastal čas, abych navázala na umění velkých českých houslistů vážné i lidové hudby. Po studiu skladeb a zvažováním dramaturgie, která by vyjadřovala úctu k oběma žánrům, ale přitom je ukazovala jiného pohledu si tedy dovoluji představit svůj FolkloreClassic.